Задати питання
flag Судова влада України

Організаційна структура суду

 

Відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів», Полтавський  окружний адміністративний суд складається із суддів та апарату суду. 

 

   Суд очолює голова суду, який :   

 1.  представляє суд як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;
 2.   визначає адміністративні повноваження заступника голови Суду;
 3. контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить керівникові територіального управління Державної судової адміністрації України подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства;
 4.  видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;
 5.  повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у Суді в десятиденний строк з дня їх утворення; 
 6. забезпечує виконання рішень зборів суддів Суду;
 7. контролює ведення в Суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;
 8. забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів Суду;
 9.   здійснює інші повноваження, визначені законом.

  Голова суду має заступника, який здійснює адміністративні повноваження, визначені головою суду. 

  Організаційне  забезпечення  роботи  суду  здійснює   його апарат, який очолює керівник апарату.

Основними завданнями керівника апарату є :  

   Керівник апарату суду має заступника, який на час відсутності керівника апарату виконує його обов’язки.

 

     До складу апарату Суду входять 4 структурні підрозділи та служба судових розпорядників: 

 

 

 1. Відділ  документального забезпечення - канцелярії, основними завданнями якого є:
 1. Відділ кадрової роботи, з питань державної служби та  інформаційного забезпечення, основними завданнями якого є:
 1. Відділ планово-фінансової роботи, бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення,основними завданнями якого є:
 1. Відділ організаційного забезпечення, аналітично-статистичної роботи та контролю, основними завданнями якого є: 
 1. Служба судових розпорядників, основними завданнями якої є: забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні.

 

 

БІБЛІОТЕКА 

       Відповідно до ст.152  Закону України «Про судоустрій та статус суддів» для забезпечення судів нормативно-правовими актами, науковою спеціальною літературою, матеріалами судової практики в кожному суді створюється бібліотека суду. Фонди бібліотеки становлять друковані видання та комп’ютерні бази даних.

     Головним завданням бібліотеки є забезпечення інформаційно-аналітичних, науково-дослідних, освітніх потреб суддів та працівників апарату суду з метою підвищення якості судочинства. Діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", інших нормативно-правових актів України.

        Бібліотека Полтавського окружного адміністративного суду  існує з 2008 року. В приміщенні суду по вул. Пушкарівська, 9/26 м. Полтава бібліотека займає одну кімнату. Книжковий фонд бібліотеки збільшувався із року в рік.  Бібліотекою користувалися та користуються судді, працівники апарату суду та студенти  під час виробничої практики.

     Відповідальною особою за зберігання бібліотечних фондів призначена  Гризодуб Н.П. у 2013 році .

       Бібліотека суду забезпечує суддів та працівників апарату суду нормативно-правовими актами, науково-спеціальною літературою, матеріалами судової практики та друкованим виданням, надає правову допомогу працівникам  при потребі.

       Порядок створення документів бібліотеки здійснювався за загальними правилами діловодства суду. Режим роботи бібліотеки визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку суду.