Задати питання
flag Судова влада України

Доступ до публічної інформації

·    Положення про доступ до публічної інформації та форми інформаційних запитів

   

Порядок складання та подання запиту на інформацію :

Відповідальним за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Полтавського окружного адміністративного суду, визначений відділ кадрової роботи, з питань державної служби та інформаційного забезпечення.

Надання публічної інформації Полтавським окружним адміністративним судом здійснюється відповідно до запиту на інформацію.

Запит  на  інформацію  - це прохання особи до розпорядника інформації надати  публічну  інформацію,  що  знаходиться  у  його володінні.

Запитувач  має право звернутися до розпорядника інформації із  запитом  на  інформацію  незалежно  від  того,  стосується  ця інформація  його  особисто  чи  ні,  без пояснення причини подання запиту.

Запит  на  інформацію   може   бути   індивідуальним   або колективним.  Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою,  факсом,  телефоном,  електронною поштою) на  вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

  1) ім'я (найменування) запитувача,  поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

     2) загальний опис інформації або  вид,  назву,  реквізити  чи зміст  документа,  щодо  якого зроблено запит,  якщо запитувачу це відомо;

     3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З  метою  спрощення процедури оформлення письмових запитів на  інформацію  особа  може  подавати  запит   шляхом   заповнення відповідних  форм  запитів  на  інформацію,  які  можна отримати безпосередньо в Полтавському окружному адміністративному суду або на веб-сторінці суду.

У разі якщо  з  поважних  причин  (інвалідність,  обмежені фізичні  можливості  тощо)  особа  не може подати письмовий запит, його  має  оформити  відповідальна  особа  з  питань  запитів   на інформацію,  обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 Реквізити для подання запитів на інформацію 

 

Усно:  телефон (0532) 52-25-69 

Письмово: 36039, м. Полтава, вул. Пушкарівська, 9/26.

 Факс: (0532) 52-78-69

 Електронна пошта: inbox@adm.pl.court.gov.ua   

 

 Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-         від фізичних осіб; (форма запиту)

-         від юридичних осіб та об’єднань громадян  (форма запиту)

  Оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

 Згідно із Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.