flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Повноваження

 Полтавський окружний адміністративний суд (далі – Суд) є місцевим спеціалізованим судом у системі судів загальної юрисдикції.

  Відповідно до статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» основним завданням суду є здійснення правосуддя на засадах верховенства права, забезпечення  кожному  права  на справедливий суд та повагу до інших  прав і свобод, гарантованих Конституцією  і законами України,  а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

     Згідно зі статтею 2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного  судочинства  є  захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб,  прав  та  інтересів  юридичних осіб  у  сфері  публічно-правових  відносин  від  порушень  з боку  органів державної влади,  органів місцевого самоврядування,  їхніх посадових  і  службових осіб,  інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій  на  основі  законодавства,  в  тому числі  на  виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

 Повноваження Суду поширюються на територію Полтавської області.

 Суд є судом першої інстанції і розглядає справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи), віднесені процесуальним законом до його підсудності, а саме :

1) спори  фізичних  чи  юридичних  осіб  із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу,  її проходження, звільнення з публічної служби;

3) спори  між  суб'єктами  владних  повноважень   з   приводу реалізації  їхньої  компетенції  у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори,  що  виникають  з  приводу  укладання,   виконання, припинення,  скасування  чи  визнання  нечинними  адміністративних договорів;   

5) спори  за  зверненням  суб'єкта  владних   повноважень   у  випадках, встановлених  Конституцією та  законами України;  

6) спори щодо правовідносин,  пов'язаних з виборчим  процесом  чи процесом референдуму.